• Välkommen

0 Varukorg

Hyra

 

Hyra – flexibelt, avdragsgillt och enkelt att budgetera.

Många företag väljer att finansiera sin utrustning via hyra. Det finns många anledningar till detta! Hela hyresavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen.

Med hyra betalar företaget endast för nyttjandet under en viss tid och dessutom finns möjlighet att enkelt byta eller uppgradera utrustningen. Därmed undviks alla nackdelar
som är förknippade med ägandet.


Hyresavgiften baseras på enbart en del av utrustningens hela värde vilket ger en lägre avgift för dig. Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera produkterna, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning.
Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas. Avtal och avtalstid kan skräddarsys, vilket gör det möjligt att införskaffa den utrustning som verkligen behövs till en kostnad er plånbok mår bra av. Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet. Det är möjligt att säsongsanpassa hyresavgiften för att bättre harmoniera med intäktsflödet.
Den juridiska äganderätten till hyrd utrustning ligger hos finansbolaget. Efter avtalstiden har ni som hyrestagare rätt att förlänga avtalet eller helt enkelt återlämna utrustningen.
IT-utvecklingen gör köp av datorer till en mycket ofördelaktig investeringsform. IT-hyra tillåter företaget att byta ut 1/3 av utrustningen varje år med oförändrad* hyresavgift. Naturligtvis går det att byta ut mer än 1/3 av utrustningen per år mot en höjning av hyresavgiften.

 

Kontakta oss så räknar vi ut hyreskostnaden för dig efter ditt valda paket.

 

Leasing

 

Leasing – finansiering för framgångsrika företag

Leasing är idag den vanligaste finansieringsformen för bland annat IT- och kontorsutrustning. Ni kan införskaffa den utrustning som verkligen behövs till den kostnad er plånbok mår bra av.
Hela leasingavgiften är avdragsgill och dras av som en omkostnad i bokföringen. Det är enkelt att inom ramen för avtalet, förändra eller uppgradera utrustningen, vilket säkrar en alltid lika modern och uppdaterad utrustning. Avtal och avtalstid kan skräddarsys. Budget- och investeringsprocess förenklas och förkortas. Ni behåller låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet. Det är möjligt att säsongsanpassa leasingkostnaden för att bättre harmonisera med intäktsflödet. Den juridiska äganderätten till leasad utrustning ligger hos finansbolaget. Efter avtalstiden har ni som  leasingtagare rätt att anvisa valfri köpare till ett förutbestämt restvärde.

 

kontakta oss så räknar vi ut leasing för dig efter ditt valda paket.